Home

EKO odpady

EKO odpady

Požadavek: splnit ekologické normy, podmínky a zásady klienta pro třídění odpadů, které běžně dodržují ve firmě i na velké firemní akci pro všechny zaměstnance.

Výsledek Viera Events: barevné stanoviště odpadů! Na místo klasických nevzhledných popelnic jsme použili barevné popelnice nebo klasické držáky na popelnicové pytle, které jsme rozdělili podle druhu odpadu: papír, plast a směsný odpad. Každé stanoviště mělo tedy 3 barvy (popelnic nebo pytlů) podle druhu odpadu (modrý papír, žlutý plast a černý směsný odpad) a všechny byly i dvojjazyčně popsány