Home

Ryze pánský teambuilding

Ryze pánský teambuilding

Požadavek: vymyslet perfektní teambuilding, kdy 95% účastníků jsou muži, počítačoví odborníci. Chtějí se vydovádět, bez klasických ohraných teambuildingových aktivit, ale přes to je důležité aby se vzájemně poznali, týmy se stmelily a akce měla pozitivní účinek na celou firmu.

Výsledek Viera Events: Homokáry, aneb stavba a závody firemních vozítek. Týmy byly precizně sestaveny klientem předem pro větší efekt, s názvy zemí, kde firma působí. Každý tým měl své depo s různým vybavením, další vybavení a doplňky pro tuning homokár si mohl vysoutěžit a za peníze koupit v auto-shopu. Cílem bylo vyrobit funkční homokáru – vozítko, které bude tlačeno zbytkem týmu v co nejlepším designu, odprezentovat ho, představit stáj a jezdce, udělat reklamu a ve finálních závodech se co nejlépe umístit. Nejvíce nás překvapilo, s jakou vervou se pánové vrhli na výrobu a stavbu vozítek. Nadšení a rychlost práce byla naprosto fascinující a výsledné homokáry až braly dech!